Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije mr. Emira Tahirovića

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije mr. Emira Tahirovića

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE 

 

Na Fakultetu za upravu u Sarajevu zakazana je prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije

 Kandidat: mr. Emir Tahirović

Naslov: „Uloga kulturnih politika u društvenom razvoju lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“

Prezentacija će se održati u četvrtak 26. 04. 2018.godine u prostorijama Fakulteta u 15:00 sati.