Studij

International Qualifications

UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE INOSTRANE VISOKOŠKOLSKE KVALIFIKACIJE

1) ZAHTJEVI ZA STRUČNO PRIZNAVANJE (U SVRHU ZAPOŠLJAVANJA) PODNOSE SE UNIVERZITETU U SARAJEVU NA SLIJEDEĆU ADRESU:

UNIVERZITET U SARAJEVU
(Zahtjev za priznavanje IVK)
Obala Kulina bana 7/II
71000 SARAJEVO

2) ZAHTJEVI ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE (NASTAVAK OBRAZOVANJA) SE PODNOSE FAKULTETU ILI AKADEMIJI NA KOJOJ JE ORGANIZIRAN ODGOVARAJUĆI STUDIJSKI PROGRAM U ODNOSU NA STUDIJSKI PROGRAM PO KOJEM JE INOSTRANA VISOKOŠKOLSKA KVALIFIKACIJA STEČENA; UKOLIKO JE INOSTRANA VISOKOŠKOLSKA KVALIFIKACIJA STEČENA PO STUDIJSKOM PROGRAMU, A NE POSTOJI FAKULTET ILI AKADEMIJA NA KOJOJ JE ORGANIZIRAN ODGOVARAJUĆI STUDIJSKI PROGRAM, ILI JE STRANI STUDIJSKI PROGRAM MULTIDISCIPLINARAN/INTERDISCIPLINARAN, ZAHTJEV ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE SE PODNOSI UNIVERZITETU U SARAJEVU.

3) TROŠKOVI POSTUPKA PRIZNAVANJA UTVRĐENI SU CJENOVNIKOM U PRILOGU

4) UPLATA ZA STRUČNO PRIZNAVANJE SE VRŠI NA RAČUN UNIVERZITETA U SARAJEVU KAKO SLIJEDI:

Primalac: Univerzitet u Sarajevu
Svrha: Priznavanje IVK
Račun broj: 3383202250621169

UPLATA ZA STRUČNO PRIZNAVANJE U INOSTRANSTVU VRŠI SE NA RAČUN UNIVERZITETA U SARAJEVU, KAKO SLIJEDI:

IBAN CODE : BA391611000001144076
SWIFT CODE: RZBABA2S
BENEFICIARY BANK: Raiffeisen bank BiH
ADRESS: Zmaja od Bosne bb, Sarajevo BiH
BENEFICIARY NAME: Univerzitet u Sarajevu, Obala Kulina Bana 7/II

5) UPLATE ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE VRŠE SE U NA ADRESU FAKULTETA ILI AKADEMIJE KOJIM SE ZAHTJEV PODNOSI, A UKOLIKO SE ZAHTJEV PODNOSI UNIVERZITETU, UPLATA SE VRŠI NA RAČUN UNIVERZITETA NA NAČIN KAKO JE TO NAVEDENO POD TAKOM 4. OVOG UPUTSTVA.

6) UZ ZAHTJEV ZA STRUČNO PRIZNAVANJE PRILAŽE SE SLIJEDEĆA DOKUMENTACIJA:

a) tri kopije originalne isprave kojom se dokazuje inozemna visokoškolska kvalifikacija,
b) prevod isprave iz tačke na jednom od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog tumača, u tri kopije,
c) tri kopije originalne isprave kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
d) prevod isprave iz tačke c) na jednom od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog tumača, u tri kopije,
e) studijski program na jeziku na kojem je stečeno obrazovanje i prevod na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini,
f) originalni završni rad (printani ili na CD-u) i rezime završnog rada na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini
g) biografija,
h) potvrda o uplati naknade za troškove postupka.

Napomena: Dostavljaju se isključivo ovjerene kopijeDodatne informacije se mogu dobiti putem e-maila: berina.smajlovic@unsa.ba

 O B A V J E Š T E N J E

Prijem stranaka zainteresiranih za postupak stručnog priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Univerzitetu u Sarajevu moguć je svakog radnog dana u vremenskom periodu od:
9:30 do 11:30 sati

uz obavezu prethodnog dogovora termina putem telefona : +387 33 565 113

kontakt osoba: Berina Smajlović, dipl.iur.