Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. Jasmine Baluković

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA 
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBJAVLJUJE

Mr. Jasmina Baluković, profesorica fizike u Drugoj gimnaziji Sarajevo, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Učeničke spoznaje pojava u gravitacionom polju i tumačenje rezultata tih spoznaja implementacijom aktivnog učenja u nastavi fizike u osnovnim i srednjim školama“

dana 20. 09. 2019. godine (petak) na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u svečanoj sali Prirodno-matematičkog fakulteta sa početkom u 10:00 sati.

Odbrana je javna, a rad se može pogledati u Sekretarijatu Fakulteta.

SEKRETARIJAT FAKULTETA