Propis

Odluka o dopuni Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 30. sjednici održanoj 27. 10. 2016. godine donio Odluku o dopuni Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu (broj Odluke: 02-6560/16).