Istraživanje i saradnja

MEVLANA

mevlana_logo

O PROGRAMU

Ime programa je inspirirano Muhammedom Celaleddinom koji je rođen 1207. godine u Belh Horasanu (danas na granici sa Afganistanom). Ime Mevlana koristili su sultan Veled, Sems-i Tebrizi i njegovi sljedbenici i univerzalni je simbol identifikacije sa njim. Ljudima sa Zapada poznat je kao Rumi.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa „Mevlana“ je razmjena nastavnika i studenata sa turskih obrazovnih institucija i visokoškolskih institucija drugih zemalja. Program uključuje sve svjetske visokoškolske ustanove. 

MOBILNOST

Studenti mogu biti na razmjeni minimalno jedan semestar, a maksimalno dva semestra (akademsku godinu). U slučaju da student dobije stipendiju za jedan semestar i uspješno ga završi, može produžiti i drugi semestar o svom trošku, što se obavezno mora provjeriti na univerzitetu domaćinu. U okviru programa razmjene „Mevlana“ student može biti stipendiran samo jedanput tokom svog univerzitetskog obrazovanja i prijaviti se na bilo koji od tri ciklusa. Na Konkurs se mogu prijaviti samo redovni studenti Univerziteta u Sarajevu.

Nastavno osoblje na razmjeni može držati predavanja minimalno jednu sedmicu, a maksimalno tri mjeseca. Nastavno osoblje i studenti iz svake zemlje mogu učestvovati u programu razmjene „Mevlana“ na visokoškolskim ustanovama u Turskoj s namjerom da drže predavanja ili studiraju. Nastavno osoblje može učestvovati u programu razmjene „Mevlana“ samo jedanput u toku akademske godine.

Važna napomena: svi zainteresirani kandidati prethodno trebaju provjeriti na kom fakultetu/odsjeku se izučava njihova materija jer se program u Turskoj u nekim slučajevima razlikuje od onog u BiH, provjeriti da li je organizirana nastava na engleskom jeziku i sve ostale relevantne detalje koji mogu utjecati na uspješno učešće u programu.

RAZMJENA STUDENATA

Kako aplicirati?
Nakon što je objavljen konkurs, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na web stranici https://mevlana.yok.gov.tr ili na web stranici univerziteta na koji želite aplicirati.

Koliko traje razmjena?
Studenti mogu biti na razmjeni najmanje jedan, a najviše dva semestra. Period trajanja semestra može biti različit u pojedinim obrazovnim sistemima, ali program razmjene ne može trajati duže od jedne akademske godine. 

Da li studenti ponavljaju kurseve/semestre na matičnoj instituciji?
Ukoliko pohađaju kurseve/semestre unaprijed dogovorene i usaglašene protokolom o učenju, studenti ne ponavljaju kurseve/semestre na matičnoj instituciji.

Iznos stipendije?
Studenti dobijaju stipendiju u skladu sa iznosom koji odredi Izvršni odbor Vijeća za visoko obrazovanje Turske. Studenti sami snose putne troškove. Oko 70–80% školarine studentima se isplaćuje mjesečno, a ostatak pod uvjetom da uspješno steknu sve potrebne bodove i ispune sve obaveze. U slučaju da su dodijeljena sredstva nedovoljna, studenti mogu koristiti vlastita sredstva ili mogu dobiti posebne stipendije, što je u skladu sa drugim uvjetima ovog programa.

Školarina
U okviru programa razmjene student ne plaća školarinu instituciji domaćinu nego nastavlja plaćati matičnoj instituciji. Student ne plaća dodatne takse na instituciji domaćinu unutar programa razmjene. Institucije visokog obrazovanja u potpunosti osiguravaju priznavanje obrazovnih aktivnosti.

RAZMJENA NASTAVNIKA I ISTRAŽIVAČA

Nastavnici i istraživači zaposleni na visokoškolskim ustanovama u Turskoj ili inostranstvu mogu učestvovati u programu razmjene „Mevlana“ pod uvjetom da je potpisan protokol o razmjeni u okviru programa „Mevlana“. Ovaj program razmjene uključuje obrazovne aktivnosti na instituciji domaćinu u trajanju od šest sati sedmično ili recipročno kada je riječ o učešću u projektima, radionicama i istraživanju. Asistenti istraživača ne mogu učestvovati u programu razmjene „Mevlana“.

Trajanje razmjene i obaveze
• Nastavno osoblje može učestvovati u programu razmjene najmanje jednu sedmicu, a najviše tri mjeseca.

Uslovi za nastavno osoblje
U okviru programa razmjene „Mevlana“ pokrivaju se putni troškovi i dnevnice za nastavno osoblje iz Turske ili inozemstva, a u skladu sa iznosima navedenim u Travel Expense Law br. 6245 i članu 10. Zakona br. 2547. CHE Executive Board je ovlašten da odredi dodatne takse prema zemljama i zvanjima. Propisani iznos stipendija zavisi od zvanja, tako da je najveći iznos 1500 TL na mjesečnom nivou za zvanje profesora.

Sve informacije na engleskom jeziku o programu razmjene „Mevlana“ mogu se naći na web stranici Vijeća za visoko obrazovanje: www.yok.gov.tr/en/web/mevlana

The Council of Higher Education
Academic Exchange Programmes Unit
Mevlana Exchange Programme Coordinating Office
06539 Bilkent, Ankara, TÜRKİYE
Tel. 0312.298.79.74/75/76/77
Fax. 0312.298.72.13
mevlana@yok.gov.tr
www.yok.gov.tr/en/web/mevlana

POTPISANI PROTOKOLI U OKVIRU MEVLANE (partnerski univerziteti)

Univerzitet u Sarajevu ima potpisane protokole u okviru programa razmjene „Mevlana“ sa sljedećim univerzitetima i sa svakim od njih definirane oblasti i broj učesnika na razmjeni. 

Broj

Grad

Ime univerziteta

Važi do:

Rang u državi

Rang u svijetu

Web adresa

1

Jedrene

Trakijski univerzitet

2019.

57

2370

www.trakya.edu.tr

2

Samsun

Univerzitet Ondokuz Mayis

2018.

30

1692

www.omu.edu.tr

3

Kirikkale

Univerzitet Kirikkale

2018.

62

2571

www.kku.edu.tr

4

Bartin

Univerzitet Bartin

2018.

117

7033

www.bartin.edu.tr

5

Trabzon

Tehnički univerzitet Karadeniz

2018.

20

1375

www.ktu.edu.tr/

6

Bursa

Univerzitet Uludag

2019.

15

1257

www.uludag.edu.tr

7

Diyarbakir

Univerzitet Dicle

2020.

49

2244

www.dicle.edu.tr

8

Kutahya

Univerzitet Dumlupinar

2019.

51

2280

www.dpu.edu.tr

9

Istanbul

Univerzitet Marmara

2020.

18

1352

www.marmara.edu.tr

10

Afyonkarahisar

Univerzitet Afyon Kocatepe

2021.

34

1848

www.aku.edu.tr

11

Antalya

Univerzitet Akdenize

2020.

25

1583

www.akdeniz.edu.tr

12

Kayseri

Univerzitet Erciyes

2021.

14

1216

www.erciyes.edu.tr

13

Canakkale

Univerzitet Canakkale Onsekiz Mart

2021.

38

1926

www.comu.edu.tr

14

Kahramarmaraş

Univerzitet Kahramarmaraş Sütçü Imam

2021.

60

2429

www.ksu.edu.tr