Novosti i događaji

Događaji

07
Jun
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
07
Jun
Arhitektonski fakultet, Patriotske lige 30, Sarajevo
06
Jun
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Skenderija 72, Sarajevo
01
Jun
31
Maj
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Amfiteatar Centrotrans, II sprat
30
Maj
Akademija likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo
27
Maj
Prirodno-matematički fakultet, Amfiteatar Mladen Deželić