Sarajevska zimska škola stohastičke analize 2019.

Sarajevska zimska škola stohastičke analize
Datum događaja
28
Jan

Odsjek za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Udruženje matematičara Kantona Sarajevo organiziraju međunarodnu Sarajevsku zimsku školu stohastičke analize (Sarajevo Stohastic Analysis Winter School), koja će se održati od 28. januara do 1. februara 2019. godine.

Detaljnije informacije dostupne su na veb-stranici: www.pmf.unsa.ba/winterschool