Radionica „Tranzicija studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori”

Trans2Work
Datum događaja
17
Jan
Mjesto događaja
Rektorat Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo)

Univerzitet u Sarajevu i Profil Management Consulting d.o.o. organiziraju radionicu u okviru EU projekta „Tranzicija studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“, čije je održavanje planirano 17. januara 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

Ciljevi susreta:

  • predstavljanje projekta poslodavcima, akademskom osoblju, studentima, predstavnicima nevladinog sektora, medijima i generalnoj javnosti, te izvještavanje o trenutnoj fazi projekta;
  • razmjena iskustava i mišljenja o potrebi i mogućnostima povezivanja visokoškolskog obrazovanja i tržišta rada;
  • povezivanje institucija visokog obrazovanja sa radnim okruženjem koje je prilagođeno osobama sa invaliditetom;
  • senzibilizacija poslodavaca za razumijevanje potreba osoba sa invaliditetom u cilju kreiranja i ponude odgovarajućih radnih mjesta.