Promocija master-studija „Javne nabavke u upravi“

Promocija master-studija „Javne nabavke u upravi“
Datum događaja
18
Jun
Mjesto događaja
Fakultet za upravu, Igmanska 40A, Vogošća

Fakultet za upravu – pridružena članica Univerziteta u Sarajevu od akademske 2018/2019. godine pokreće jednogodišnji master-studij „Javne nabavke u upravi“. 

Program master-studija iz oblasti javnih nabavki prvi je i jedini u Bosni i Hercegovini, namijenjen za studente koji su u svojoj aktuelnoj i/ili budućoj orijentaciji zainteresirani za usvajanje i unapređenja znanja iz oblasti planiranja, pokretanja i vođenja postupka javnih nabavki, pravne zaštite i upravljanja ugovorima u postupcima javnih nabavki. Također, ovaj program je namijenjen i uposlenicima koji rade na poslovima javnih nabavki u ugovornim organima kao i ponuđačima.

Promocija master-studija će biti održana u ponedjeljak 18. 06. 2018. godine u prostorijama Fakulteta za upravu – pridružene članice Univerziteta u Sarajevu (Igmanska 40A, Vogošća) sa početkom u 11:00 sati.

Prisustvo promociji možete potvrditi na br. telefona: 033/256-055 ili na e-mail: emina.hadzic@fu.unsa.ba.