Predavanje dr. Aide Šarić „Predstavljanje odjela za biomedicinska istraživanja Medicinskog univerziteta u Gracu i aplikativne metode u radu sa eksperimentalnim životinjama”

Datum događaja
19
Apr
Mjesto događaja
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo

Pozivaju se svi nastavnici, saradnici i studenti Univerziteta u Sarajevu na predavanje gostujućeg predavača dr. Aide Šarić.

Predavanje dr. Aide Šarić o temi „Predstavljanje odjela za biomedicinska istraživanja Medicinskog univerziteta u Gracu i aplikativne metode u radu sa eksperimentalnim životinjama” održat će se u petak 19. 04. 2019. godine u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu sa početkom u 10 sati

Dr. Aida Šarić, uvažena kolegica sa Medicinskog univerziteta u Gracu, bit će gostujući profesor na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“ – D4D, što je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI) i Vlade Švicarske u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.