Poslovni forum „Mogućnosti poslovanja regiona Zapadnog Balkana – regiona nordijskih zemalja“

Poslovni forum „Mogućnosti poslovanja regiona Zapadnog Balkana – regiona nordijskih zemalja“
Datum događaja
16
Okt

U okviru EEN projekta koji Univerzitet u Sarajevu implementira u periodu od 16. do 18. oktobra 2018. godine u Beogradu će biti održan poslovni forum „Mogućnosti poslovanja regiona Zapadnog Balkana – regiona nordijskih zemalja“. 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da će Komorski investicioni forum i Nordijska poslovna alijansa u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Danske, Ambasadom Republike Finske i Ambasadom Kraljevine Švedske u okviru projekta Evropska mreža preduzetništva organizirati poslovni forum o temi „Mogućnosti poslovanja regiona Zapadnog Balkana – regiona nordijskih zemalja“. 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je koorganizator ovog događaja.

Učesnici foruma i predstavnici privrede zemalja regiona će imati priliku da se bliže upoznaju sa nordijskom poslovnom kulturom, primjerima i koristima implementacije njihovog pristupa poslovanju, kao i da direktno identificiraju potencijalne oblasti za saradnju sa nordijskim investitorima u Srbiji ali i predstavnicima privredne delegacije iz nordijskih zemalja koji će prisustvovati forumu. 

Glavni cilj foruma je da se domaći privrednici putem bilateralnih razgovora sa sagovornicima iz komplementarnih sektora povežu, predstave mogućnosti svojih kompanija i proizvoda i uspostave buduću saradnju. 

Forumi su podijeljeni po danima sa ciljem snažnije posvećenosti svakoj zemlji nordijskog tržišta, te će prvi forum biti održan 16. oktobra 2018. g. na kome će učešće uzeti privrednici iz regiona Zapadnog Balkana i privrednici Kraljevine Švedske. 17. oktobra 2018. g. održat će se privredni forum sa predstavnicima regiona Zapadnog Balkana i privrednicima iz Kraljevine Danske, dok je 18. oktobar 2018. g. rezerviran za privrednike iz regiona Zapadnog Balkana i Republike Finske. 

Sve informacije o poslovnom forumu, uključujući registraciju, detaljan program i on-line dogovaranje sastanaka, dostupne su na zvaničnoj web-stranici: http://nordiccountriesweek2018.talkb2b.net/.

Rok za registraciju za kompanije iz zemalja Zapadnog Balkana je 08. 10. 2018. godine, a radnik jezik foruma i bilateralnih susreta je engleski.


Kontakt-osoba u Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH je
Mersiha Selmanović (e-mail: mersiha.selmanovic@komorabih.ba; tel.: 033/566-242).

Kontakt-osoba u Privrednoj komori Srbije je Branka Stojanac (e-mail: branka.stojanac@pks.rs i region@pks.rs; tel.: + 381/11-41-49-493 i +381/11-41-49-479).

Dodatak