Okrugli sto „Autorska prava i intelektualno vlasništvo u e-okruženju“

UNSA
Datum događaja
05
Dec
Mjesto događaja
Univerzitet u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II

Zadovoljstvo nam je pozvati vas da učestvujete u realizaciji okruglog stola „Autorska prava i intelektualno vlasništvo u e-okruženju“, koji će se održati u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu 5. 12. 2017. godine sa početkom u 10:30 sati.
Cilj ovog susreta je:

  • predstavljanje dosadašnjih aktivnosti na prevenciji plagijarizma koje je Univerzitet u Sarajevu realizirao u prethodnom periodu;
  • prezentiranje pravnih aspekata o plagijarizmu, autorskim i srodnim pravima;
  • analiziranje i korištenje prezentiranih elektronskih sadržaja u edukaciji i daljnja primjena postignutih rezultata u istraživanjima unutar i izvan Univerziteta;
  • ukazivanje na važnost kontinuirane edukacije akademskog i neakademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu o prevenciji plagijarizma i zaštiti autorskih prava i intelektualnog vlasništva;
  • predstavljanje softvera za utvrđivanje originalnosti radova koji se objavljuju na Univerzitetu u Sarajevu.

Molimo vas da svoje učešće potvrdite na e-mail izdavacka.djelatnost@unsa.ba do 4. 12. 2017. godine.