Međunarodna ljetna škola „Upravljanje u uslovima migrantskih kriza“

Međunarodna ljetna škola „Upravljanje u uslovima migrantskih kriza“
Datum događaja
18
Jun
Mjesto događaja
Skoplje, Makedonija

Sa velikim zadovoljstvom obavještavamo sve zainteresirane da Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom Univerziteta „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Skoplju te Veleučilištem Velika Gorica iz Hrvatske organizira međunarodnu ljetnu školu „Upravljanje u uslovima migrantskih kriza“ koja će se održati u Skoplju (u Makedoniji) u periodu 18–24. juna 2018. godine.

Ova međunarodna ljetna škola realizira se u okviru programa cjeloživotnog učenja, te će polaznicima po završetku programa biti dodijeljen zajednički dvojezični certifikat Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta Univerziteta „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Skoplju, kao i poseban certifikat na engleskom jeziku.

Za sve polaznike iz Bosne i Hercegovine kreirane su posebne cijene za učešće u ovom programu, a svi podaci o cijenama kao i detaljne informacije o samom programu dostupni su na www.summerschool.ba

Svi zainteresirani za upis na program međunarodne ljetne škole „Upravljanje u uslovima migrantskih kriza“ moraju aplicirati najkasnije do 08. 06. 2018. godine putem online formulara koji je dostupan na www.summerschool.ba.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti koordinatorici međunarodne ljetne škole Ermini Bakić na broj telefona: 033/561-243 ili putem e-maila: ebakic@fkn.unsa.ba.

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE UNIVERZITETA U SARAJEVU