Matematička konferencija BMS2018

BMS 2018
Datum događaja
12
Jul
Mjesto događaja
Odsjek za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Odsjek za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Udruženje matematičara Kantona Sarajevo organiziraju „Matematičku konferenciju BMS2018“, koja će se održati od 12. do 14. jula 2018. godine na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 

Više informacija dostupno je na web stranici: www.pmf.unsa.ba/bms2018