Ljetna škola 2018. „Komparativno javno zdravstvo – Srbija i Bosna i Hercegovina“ Univerzitet Northwestern – Univerzitet u Beogradu – Univerzitet u Sarajevu

Ljetna škola 2017
Datum događaja
23
Jul
Mjesto događaja
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo

Ljetna škola „Komparativno javno zdravstvo – Srbija i Bosna i Hercegovina“ rezultat je saradnje Univerziteta Northwestern, Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Sarajevu koja se odvija od 2016. godine. Program je sastavni dio ponude međunarodnih studijskih kolegija Univerziteta Northwestern (NU) iz Savezne Države Illinois u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je privatni i ugledni univerzitet s razvijenim ponudama sličnih programa u cijelom svijetu, a svojom kvalitetom Univerzitet Northwestern zauzima visoko mjesto na rang-listama (npr. na AWRU, tj. tzv. „Šangajskoj listi“ je 22. u svijetu). U okviru ovog programa, koji u Beogradu i Sarajevu traje po mjesec dana, američkim studentima se predstavlja sistem i politika javnog zdravstva u zemljama bivše Jugoslavije, kao i specifični izazovi iz ove oblasti. 

Na Univerzitetu u Sarajevu treća generacija studenata boravi od 22. 7. do 19. 8. 2018. godine, gdje slušaju nastavu na Medicinskom fakultetu, uz učešće predavača i sa Fakulteta zdravstvenih studija, Filozofskog fakulteta i iz Zavoda za liječenje bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo.

Program uključuje terenske aktivnosti i kulturne ekskurzije pod stručnim vođenjem, pomoću kojih strani studenti uče o kulturama, jezicima i društvima u regiji, lokalnim sistemima javnog zdravstva i nizu drugih tema. Ova škola, kao jedan od važnih oblika jačanja međunarodne saradnje Univerziteta u Sarajevu, spada u aktivnosti „internacionalizacije kod kuće“, odnosno provođenja međunarodnog projekta u svrhu unapređivanja kvaliteta nastave i istraživanja te vidljivosti UNSA kao odabranog partnera renomiranih stranih univerziteta.

Otvaranje ljetne škole će biti upriličeno u ponedjeljak 23. jula 2018. godine u svečanoj sali Rektorata, Obala Kulina bana 7/II, s početkom u 9:30.
 

Program
09:15 Izjave za medije
09:30 Svečano otvaranje: pozdravna riječ prof. dr. Rifata Škrijelja, rektora Univerziteta u Sarajevu
09:40 Informacije o programu: prof. dr. Aleksandra Nikolić
09:45 Predstavljanje koordinatora sa Univerziteta Northwestern prof. dr. Petera Lockea
09:50 Predstavljanje studenata i predavača
10:00 Završetak otvaranja uz zajedničko fotografiranje

Nakon ovog kratkog programa studenti se upućuju na nastavu na Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

 

Ljetnja škola 2017

 

Ljetna škola 2017