Konferencija „Poduzetništvo i biznis u sportu“

NTS 2017
Datum događaja
13
Okt

Međunarodni simpozij „Nove tehnologije u sportu“

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Olimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine, te uz podršku Univerziteta u Sarajevu i uz sufinansiranje Centralne evropske inicijative, sa velikim zadovoljstvom vas poziva da uzmete učešće na konferenciji o temi „Poduzetništvo i biznis u sportu“, koja će se održati 13. i 14. oktobra 2017. godine u Sarajevu u okviru međunarodnog simpozija „Nove tehnologije u sportu 2017“.

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu već duži niz godina organizira međunarodni simpozij „Nove tehnologije u sportu“ (NTS), koji tradicionalno okuplja eminentne stručnjake i predavače iz Evrope, regije i Bosne i Hercegovine. Ove godine simpozij „Nove tehnologije u sportu 2017“ je deseti u nizu te za organizatore predstavlja veliku čast i izazov da se kao takav obilježi na poseban način. S tim u vezi, organizatori su ove godine odlučili da pozovu i studente iz Evrope i regije koji će zajedno sa našim studentima učestvovati na simpoziju te doprinijeti proslavi desetog po redu renomiranog međunarodnog simpozija.

Glavni cilj konferencije je promocija otvorenog obrazovanja o temi poduzetništva u sportu, a predavanja koja će biti održana u okviru konferencije obuhvatit će sljedeće teme:
• Poduzetništvo u sportu
• Biznis u sportu
• Internacionalizacija
• Prenos znanja kroz nove digitalne tehnologije
• Liderstvo
• Projektni menadžment

Sveukupni cilj konferencije je da podigne svijest o prednostima poduzetništva u sportu, poveća stepen inovacije i modernizacije u visokom obrazovanju, omogući najnovije informacije o poduzetništvu u Evropskoj uniji i njegovoj primjeni u zemljama članicama Evropske unije i onima koje to još nisu.