Novosti i događaji

Događaji

19
Jan
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
10
Jan
27
Dec
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
16
Dec
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu
15
Dec
Akademija scenskih umjetnosti (Obala Kulina bana 11)
14
Dec
Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu (Obala Maka Dizdara 3)
05
Dec