Novosti i događaji

Događaji

20
Sep
Rektorat Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo)
20
Sep
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu,
05
Sep
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu,
18
Jul
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu
18
Jul