Novosti i događaji

Događaji

04
Dec
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo
22
Nov
Centar za interdisciplinarne studije, Kampus Univerziteta u Sarajevu
21
Nov
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
16
Nov
15
Nov
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Skenderija 72, Sarajevo
12
Nov
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine