Novosti i događaji

Događaji

12
Jul
Odsjek za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
29
Mar
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
22
Mar
Trg djece Sarajeva, Sarajevo
22
Mar
20
Mar
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Bistrik 7, Sarajevo
15
Mar
Amfiteatar Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Vilsonovo šetalište 9, Sarajevo)
08
Mar
Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu (Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta, Sarajevo)